Heemkunde Vlaams-Brabant
Activiteiten 2016

Interactief overzicht 2016

Lenteberichten :

 

Archeologische Werkgroep Kortenberg ‘Cultuurkampioen 2015’ te Kortenberg op 17 december 2015

 

Voordracht ’Het verlies van België’ door Johan Op de Beeck op donderdag 11 februari 2016 om 20 u

 

Cursus ‘De geschiedenis van de gemeentehuizen ‘ op dinsdag 8 maart 2016

 

Diner op vrijdag 18 maart 2016 om 19u in ’Auberge des Princes’ te Kortenberg

 

Nacht van de Geschiedenis op dinsdag 22 maart 2016: "Er is geen "slecht" bier, smaken verschillen.

 

De film ‘Erps-Kwerps, het dorp van Pie Blok’ op zondag 10 april 2016

 

Laat die boeren hun kermis houwen": erfgoeddag op zondag 24 april 2016

 

'Cursus Fusies van gemeenten (1976-2016)

 

Bezoek aan de 15de Wing en het Musea Dakota te Melsbroek op maandag 30 mei 2016

 

Provinciale vergadering op zondag 5 juni 2016 te Landen

 

 

Zomerberichten :  

 

Bezoek aan Machelen op dinsdag 2 augustus 2016

 

Bezoek aan Waals-Brabant (Villers-la-Ville en Court-Saint-Etienne) op vrijdag 12 augustus 2016

 

Bezoek aan Train World in Schaarbeek op dinsdag 23 augustus 2016

 

 

Najaarsberichten :


Mass-museum in Antwerpen en te Gent "voor God en Geld" : busuitstap 27 november 2016

 

Bezoek aan de expo ‘Utopia’ te Leuven op zondag 15 januari 2017 om 14 u 30

 

 


 Archeologische Werkgroep Kortenberg

‘Cultuurkampioen 2015’

 

Op donderdag 17 december 2015 werd de prijs van Cultuurkampioen te Kortenberg uitgereikt aan de Archeologische Werkgroep Kortenberg o.l.v. archeoloog Walter Sevenants. De A.W.K is één van de 5 pijlers van het Erfgoedhuis Kortenberg. Een dik proficiat. In 2016 werken ze de resultaten van het archeologisch onderzoek Everberg-Kruisborre-Hof van Boeiendaal uit.

 

          naar overzichtstabel


 

 

 

 

 

 

Voordracht ’Het verlies van België’

door Johan Op de Beeckop donderdag 11 februari 2016 om 20 u te Kortenberg

 

 

In 1830 brak de revolutie in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden uit. Koning Willem I zag het niet aankomen. Het kwam tot zware gevechten. De Belgische revolutionairen wonnen. De Graven de Merode (de broers Felix, Frederik, Henri en Werner) kozen voor België. De Nederlandse kroonprins, de latere Koning Willem II, de held van Waterloo in 1815 als ‘De Prins van Oranje’ wou koning van België worden. De republikeinen onder leiding van Louis De Potter verhinderen dat. De revolutionairen voerden ook onderling en ongenadige strijd, waarbij de republikeinen ten slotte geliquideerd werden door de monarchisten. Leopold van Saksen-Coburg-Gotha werd de nieuwe Koning der Belgen in 1831. Het nieuwe koninkrijk België ontstond met een moderne grondwet. Koning Willem I gaf het niet op. Hij stuurde Hollandse troepen naar het zuiden: de Tiendaagse Veldtocht in 1831 met de Veldslagen van Leuven (IJzerenberg-Roeselberg in Winksele-Herent en Boutersem) en Hasselt. Het Belgisch leger leed de nederlaag maar Frankrijk en Engeland kwamen militair tussen en brachten de redding voor het nieuwe land.

 

                                                                                                  Illustraties :

Koning Willem I
De jonge Prins Leopold
van Saksen-Coburg-Gotha
 
   


Prijs: 5 euro

Plaats: Openbare Bibliotheek Kortenberg, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Aanmelding: deelnemers melden zich bij voorbaat bij: Dr. Henri Vannoppen tel. 02/759.61.19 - GSM 0472/99.50.91) of e-mail henri.vannoppen@telenet.be


Organisatie: Curieus, Erfgoedhuis Kortenberg, Davidsfonds Erps-Kwerps-Kortenberg, Openbare Bibliotheek Kortenberg

 

 

 

          naar overzichtstabel


 

Cursus ‘De geschiedenis van de gemeentehuizen ‘

op dinsdag 8 maart 2016
om 20u

In 1976 hadden de eerste fusieverkiezingen in België plaats. Op 1 januari 1977 verdwenen heel wat oude gemeenten en de fusiegemeenten kwamen in de plaats. In de meeste gemeenten kwam de administratie van de gemeente terecht in de gemeentehuizen van de vroegere oude gemeenten. Op langere termijn streefde elke fusiegemeente naar een nieuw administratief centrum met een gecentraliseerde gemeenteadministratie.

De schepenbanken onder het Ancien Régime kwamen samen in herbergen of in pachthoven. Men kan eigenlijk eerst echt van een gemeente spreken vanaf 1800 toen de 'mairies' ontstonden. In de rekeningen en in de begrotingen van de gemeenten ten tijde van Napoleon I (1800-1815) voorzag men een post voor het lokaal van het secretariaat meestal bij de burgemeester o.a. bij burgemeester Vanden Eynde van Erps-Kwerps in zijn pachthof in de Negenhoek op de grens met Kortenberg. Willem I (1815-1830) legde de nadruk op het bouwen van gemeentescholen. Langzamerhand kwamen er in de 19de eeuw echte gemeentehuizen. Het grootste deel van het gemeentehuis was de woning van de gemeenteonderwijzer. Daarachter stonden de klassen. Een klein deel van het gemeentehuis was bestemd voor de administratie en deed dienst als gemeenteraadszaal, als trouwzaal, als archief en zelfs als receptiezaal, waar de romers klaar stonden bij belangrijke gemeentelijke vieringen. Soms was er ook een 'cachot' voor lastige burgers. Na de fusie van gemeenten in 1977 werden meestal alle diensten verdeeld over de verschillende deelgemeenten. In de volgende decennia volgde de centralisatie met het ontstaan van de Administratieve Centra.

 

Plaats: Erfgoedhuis Kortenberg, Dorpsplein, 16, 3071 Erps-Kwerps

Prijs: gratis

Organisatie: Heemkunde Vlaams-Brabant,    Erfgoedhuis Kortenberg      en    Gidsenbond Dijleland

 

 

          naar overzichtstabel


 

 

Diner op vrijdag 18 maart 2016 om 19u

in ’Auberge des Princes’ te Kortenberg

 

Het diner gaat door in ‘Auberge des Princes’, Leuvensesteenweg 571, 3070 Kortenberg (tel. 02/759.33.43)

Keuzecombinatie wat betreft het menu:

Menu VIS

  • Apero glaasje cava of iets fris met hapjes
  • Voorgerecht: gerookte zalm met limoendressing
  • Soep: Agnes Sorel-roomsoepje
  • Hoofdgerecht: zeeduivel op Oostendse wijze
  • Dessertbordje met koffie of thee

                           Menu VLEES

  • Apero glaasje cava of iets fris met hapjes
  • Voorgerecht: carpaccio van rund met ruccola en Parmesaanschilfers
  • Soep: Agnes Sorel-roomsoepje
  • Hoofdgerecht: lamsfilet met honing thymsausje
  • Dessertbordje met koffie of thee
 

 

 

ILLUSTRATIE

Cauderlier promootte in de 19de eeuw onze keuken met een bekend kookboek.

 

 

De prijs bedraagt 60 EURO per persoon. Daarin zijn naast het diner ook de rode en witte huiswijn alsook de waters tijdens de maaltijd begrepen.
Het bedrag is te storten op de rekening IBAN BE65 0351 8266 6296 ------ BIC GEBABEBB van  Erfgoedhuis Kortenberg met vermelding VIS of VLEES vóór 1 maart 2016.
Men kan ook gebruik maken van het elektronisch verzendingsformulier.

Voor meer inlichtingen kan men terecht bij projectleider Dr. Henri Vannoppen (02/759.61.19 of GSM 0472/99.50.91)

Organisatie : Heemkunde Vlaams-Brabant,   het Erfgoedhuis Kortenberg en de Gidsenbond Dijleland zijn van harte welkom! 

          naar overzichtstabel
Nacht van de Geschiedenis op dinsdag 22 maart 2016:

“Er is geen “slecht” bier, smaken verschillen.”

door ir. Rudy Janssens

 

 

 

Het drinken van bier kent een opgang in onze regio vanaf de veertiende eeuw, tot in de tweede helft van de zestiende eeuw voor deze drank een gouden tijd aanbreekt. Bier wordt de volksdrank bij uitstek. Twee eeuwen later verdringt jenever bier als alcoholische drank voor de werkman, terwijl de plaatselijke brouwers heel wat concurrentie ondervinden door de import van Duitse pilsbieren. De “Wet Vandervelde” in 1919 beperkt het jeneververbruik in België zeer sterk, en legt tegelijk de basis van de Belgische biercultuur.

 

Vanaf de Tweede Wereldoorlog start een bewuste concentratie van brouwerijen, met als hoogtepunt het ontstaan van de wereldgroep AB InBev. Het lokale brouwpatrimonium wordt systematisch opgekocht en het aanbod wordt gestandaardiseerd. Het voorbije decennium wordt dan weer gekenmerkt door de opkomst en groei van lokale brouwinitiatieven, met een divers aanbod van biertypes, zeer variabel in de tijd.

 

Terwijl de professionele markt wordt geüniformizeerd en anderzijds overspoeld met diverse streekbieren van plaatselijke microbrouwerijen, kent ook het thuisbrouwen (waar het allemaal begon...) een ware opgang. Elkeen is in staat - op zijn/haar maat – in eigen huis een kwalitatief aantrekkelijk biertje te brouwen.

 

 

                                                                                                                                                       ILLUSTRATIE                                                                         

 

                                                                                                                                        Drinken was in de Belle Epoque een sociaal gebeuren.

 

 

Rudy Janssens is als thuisbrouwer actief sinds 2000. Hij begeleidt ons vanuit zijn eigen ervaringen in de wondere wereld van het brouwen. 

Van een toevallige ontdekking, groeide het brouwen uit van een traditie tot een georganiseerde ambacht, waarna het wetenschappelijk onderzoek de verregaande professionalisering inzet. We leren dat de overheid in deze evolutie meerdere malen tussenkomt om het brouwen te reguleren. 

We bekijken de verschillende elementen van het brouwproces, waarbij we de evolutie van deze technologie tijdens de voorbij eeuwen toelichten aan de hand van illustraties en publicaties uit het betrokken tijdvak. 

Tijdens de lezing illustreren we vervolgens een volledig brouwproces, zodat u als toehoorder een inzicht krijgt van de mogelijkheden van het (thuis-) brouwen en waarbij u deze kennis kan gebruiken om de verschillende bieren beter te duiden en te appreciëren. 

De toegepaste technieken (en gisten) geven aanleiding tot de verschillende biertypes, gaande van de “oude bieren” van het zure type, pilsbieren, de “speciale” bieren, IPA’s,... Als illustratie van het thema “Smaak” van deze editie van de “Nacht van de geschiedenis” mag een “productconfrontatie” niet ontbreken, en kan u zelf alle zintuigen inzetten om de vergaarde informatie over deze diverse biertypes te toetsen aan de praktijk.

Prijs: 5 euro (proeven inbegrepen) 

Plaats: Openbare Bibliotheek Kortenberg, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg 

Aanmelding: deelnemers melden zich bij voorbaat bij Dr. Henri Vannoppen tel. 02/759.61.19 - GSM 0472/99.50.91) -
of e-mail henri.vannoppen@telenet.be
Dit is belangrijk voor de praktische organisatie en het proeven.

 

Organisatie: Erfgoedhuis Kortenberg, Davidsfonds Erps-Kwerps-Kortenberg, Openbare Bibliotheek Kortenberg

 

naar het overzichtstabel

 


 

 

De film ‘Erps-Kwerps, het dorp van Pie Blok’

op zondag 10 april 2016.

 

 

De film ‘Erps-Kwerps, het dorp van Pie Blok’ uit 1976 geeft een beeld van de rituelen gedurende de loop van een jaar. Je bent welkom om de vertoning bij te wonen op zondag 10 april 2016 om 10 u, 14 u of 16 u in OC De Zolder, Kwerpsebaan 251, 3071 Erps-Kwerps.

 

De film ‘Erps-Kwerps het dorp van Pie Blok’ die 40 jaar geleden werd gemaakt, was het hoogtepunt maar ook het einde van Erps-Kwerps. In 1971 werd de Cultuur-Historische Vereniging van
Erps-Kwerps opgericht als de eerste heemkring in de gemeente. Er werd heel wat onderzoek gedaan naar de rituelen van de jaarkrans. In 1973 ontstond de volksdansgroep ‘De Hollen Blok’ met de reus ‘Pie Blok’ als symbool. De volksdansers droomden ervan om mee te spelen in de film. Henri Vannoppen, Rik Das en Achiel Vandaele besloten een film te maken over oud en nieuw Erps-Kwerps, vooraleer de gemeente gefusioneerd werd.

 

Voor oud Erps-Kwerps werd gewerkt volgens de seizoenen. In de herfst en de winter kwamen rituelen zoals Drie Koningen zingen, het slachten van het varken en de verkoop van varkenskoppen op de zondag na Sint-Antonius en hanenkappen op het voetbalveld aan bod. Ook de volksverhalen en de vertellers rond de Leuvensestoof werden opgenomen: de moord van de Balkenstraat van 1847, Lodder met zijn Keet, de Zwarte Madame bij de Steinen Goot, de dood van een brakkenier on der de hoogmis, een huis gebouwd op één nacht (jaarschaarwoning). Het landbouwleven werd uitgebeeld met de graan-, vee-en witloofteelt rond de hoeves Verbelen in de Klapstraat en Janssens in de Kerselarestraat. In de lente kwamen lenterituelen zoals de meiboomplanting en mastklimmen aan bod evenals de volksmuziek met de volkskunstgroep De Vlier. De klompenmakerij stond in dit item centraal in het kader van gerestaureerde pachthoven. In de zomer werden de zomerrituelen uitgelicht zoals de halfhooimarkt rond de smis van Jaspers, de graanoogst met het pikken, het binden, het in schoven zetten en het dorsen van het graan en de nalaat of het aardappeloogstfeest met de volkspelen, die typisch waren voor Erps-Kwerps. Ook de eerste trein in 1866, 150 jaar geleden, werd niet vergeten. Het beslaan van een paard bij smid Maurits Verdeyen stond in dit item centraal.


Voor modern Erps-Kwerps werd gefocust op Erps en Kwerps zoals deze gemeenschappen 1976, 40 jaar, geleden waren. Het gemeentebestuur, de fanfares De Verbroedering en De Vrolijke Schuttters, de Boerinnenbond en De Hollen Blok geven een beeld van een levendige gemeente, dat ervan droomde landelijk te blijven. Nieuw waren de Cultuurzolder nu de OC De Zolder, waar de heemkring als eerste in 1971 een tentoonstelling inrichtte, het zwembad op het Sint-Pietersplein en de sporthal, die in 1975 ingehuldigd werd. Voor ons ook al nostalgie.

 

Na de vertoning kan de film worden besteld. Een Cd-rom kost 15 euro en kan opgehaald worden op de erfgoeddag op zondag 24 april tussen 13 en 18 u in het Erfgoedhuis.

Zondag 10 april om 10 u, 14 u en 16 u.

Inkom gratis

Reserveren: uitbalie@kortenberg.be   of tel. 02 755 22 83
                      of ook bij Dr. Henri Vannoppen tel. 02/759.61.19 - GSM 0472/99.50.91 - E-mail henri.vannoppen@telenet.be

 

 

 

naar overzichtstabel

 

 


 

Erfgoeddag “Laat die boeren hun kermis houwen”

op zondag 24 april 2016.

 

 

“Laat die boeren hun kermis houwen” of … kermis in al zijn aspecten in de fusiegemeente Kortenberg is het thema van de Erfgoeddag op zondag 24 april 2016 met als thema ‘rituelen’. Rituelen zijn uitingen van de mens, die in bepaalde omstandigheden herhaald worden. Deze uitingen kunnen bestaan uit enkele elementen maar ook uit een heel scala van verschillende elementen. Rituelen lijken op vaste gewoontes. Ze zijn heel belangrijk. Het vertrouwde karakter van een ritueel is van belang zowel voor een individuele persoon, die zich erdoor op zijn gemak voelt, als voor de samenleving, waarbinnen de gedeelde rituelen een bindmiddel tussen de personen zijn.


De sterke titel voor de expo ‘Laat de boeren hun kermis houwen’ was de protestuiting van Pieter Brueghel de Oude op de beperking van de kermis door Karel V in 1531. Met een kermis in al zijn facetten willen we een beeld geven van het totaalpakket kermis de 4 deelgemeenten en in de 5 parochies van de fusiegemeente Kortenberg.

 

                                                     Het totaalpakket omvat :     

         
 1 Kermis algemeen
 2 Kermisdata
 3 De processies in het algemeen
 4 De processies in Kortenberg
 5 De processies in Erps
 6 De processies in Kwerps
 7 De processies in Everberg
 8 De processies in Meerbeek
 9 Het kermisdiner
10 Volksspelen
12 De foor
13 Kermisbal
14 Kermismaandag

 

De vier heemkringen (Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps, Comité 1000 jaar Meerbeek, Gildenkamer van Midden-Brabant, heemkring van de deelgemeente Kortenberg en Het Prinsdom Everberg) onderzochten de kermisrituelen in hun respectievelijke deelgemeenten. De Archeologische Werkgroep Kortenberg onderzocht de materiële elementen en het ontstaan van de rituelen. Samen met de Cultuurdienst en de gemeente Kortenberg kwam de expo en de brochure tot stand.

 

Zoals gewoonlijk is er een gezellig café in het Erfgoedhuis of in de tuin (afhankelijk van het weer) met wijn, streekbieren, koffie en gebak.

 

Zondag 24 april 2016 van 13 tot 18 u.
Erfgoedhuis Kortenberg, Dorpsplein, 16, 3071 Erps-Kwerps
Inkom gratis

 

naar het overzichtstabel

 

 


 

Bezoek aan de 15de Wing en het Musea Dakota te Melsbroek

op maandag 30 mei 2016.

 

 

 

Programma :

 

09 h 00 - 09 h 30 Ontvangst met koffie.
09 h 30 - 09 h 45 Briefing over de werking van de Militaire Luchthaven.
09 h 45 - 10 h 00 Bezoek aan de "Inspection-Bay". Hier wordt elke C-130 eenmaal per jaar volledig nagezien.
10 h 30 - 11 h 15 Bezoek aan een C-130 (cockpit & cargo) met bijhorende briefing over zendingen, toepassingen, algemeenheden, enz.
11 h 15 - 12 h 00 Bezoek aan de "witte" vliegtuigen (Embraer 135/145, Falcon 20, Falcon 900, Airbus)
12 h 30 - 14 h 00 14-gangen lunch in de Mess All Ranks. In de mess geldt een dress-code die de heren verplicht hemd en das te dragen (geen jeans of baskets) en de gangbare mode voor de dames.
14 h 00 - 16 h 00 Gegidst bezoek aan het DAKOTA museum met aansluitend napraten in de bar van het museum.

 

Wij verzamelen tussen 9 h 00 u en 9 h 30 aan de ingang van de militaire luchthaven (opgelet dat is niet de ingang tegenover de kazerne, maar deze die zich verder richting Brussel bevindt).

 

Inschrijven kan bij Paul Degraeve Tel 016/65 50 56 - GSM 0479 91 37 92 - E-mail paul.degraeve@proximus.be

 

Voor elke deelnemer aan dit bezoek hebben wij volgende gegevens nodig :

Naam en Voornaam
Nummer van je identiteitskaart

 

Deelnemers die met de wagen komen moeten ook de nummerplaat van hun wagen doorgegeven worden. Er is parking voorzien bij de ingang van de militaire luchthaven.


Opgelet!!!!! Het toegelaten aantal deelnemers is beperkt tot veertig personen.

 

De bijdrage bedraagt 16 € per persoon (= gegidst bezoek + lunch + bijdrage aan de sociale werking van de 15° Wing). De dranken tijdens de lunch zijn niet inbegrepen.

 

Bijdragen te storten op BE35 6527 9949 8637 van Paul Degraeve.

 

De inschrijvingen zijn slechts definitief na de ontvangst van de bijdrage. Organisatie Heemkunde Vlaams-Brabant i.s.m. de heemkringen.

 

 

naar het overzichtstabel

 

 


 

Provinciale vergadering op zondag 5 juni 2016 te Landen.

 

 

Thema: 'Een dorp in verandering'

 

 

Vertrek  
  Rotselaar  7 h 30
  Haacht  7 h 40
  Erps-Kwerps  8 h 00
  Meerbeek  8 h 05
  Kortenberg  8 h 10
  Boutersem  8 h 30
     

 

 

Programma  
   9 h 30

Ontvangst deelnemers in raadzaal stadhuis.
Koffie Noë, streekproduct van Landen (aangeboden door de Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen vzw) .


  10 h

Verwelkoming


• Welkomstwoord door Dr.sc. Georges Wemans, voorzitter van de Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen vzw.
• Woordje van de burgemeester van Landen dokter Iris Vander Schelde.
• Voorstelling dagprogramma door Ir. Rudy Janssens, voorzitter Heemkunde Vlaams-Brabant

 

  10 h - 11 h 20

Referaten


• Dr.sc. Georges Wemans. Historische evolutie van het taaleiland Landen (1795-1963).
• Dr. hist. Henri Vannoppen. Project ‘Het dorp in verandering’.

 

  11 h 30

Receptie

(Cava en fruitsap, kleine hapjes) aangeboden door de stad Landen (GC Amfi, t.o. stadhuis) .

 

  12 h - 14 h 30

Middagmaal in GC Amfi

• Aspergeroomsoep met geroosterde kip en garnituur
• Boergondisch gebraad met Brabantse peertjes, veenbessen en kroketjes
• Vanille-ijs met Landense frambozencolli

Niet inbegrepen: wijn (witte en rode) , bieren o.a. Tumulus, frisdranken (bonnetjes) .  14 h 30 - 17 h 30

Excursies.

 

   

Aulnenhof

 

Het Aulnenhof (abdij van Aulne, Henegouwen) in het landelijke Walshoutem is een vierkantshoeve van 1739 die prachtig werd gerestaureerd. De stallingen werden omgevormd tot restaurant en in de feestzalen zie je nog authentieke elementen – zoals de voederbakken – die verwijzen naar het boerenleven.

 


 

 

Gele dorp Lincent (Lijsem)

Tot het midden van de vorige eeuw werd de lokale tufsteen (tuffeau de Lincent) hier ontgonnen. Talrijke huizen en gebouwen werden hier eeuwenlang opgetrokken in de lokale tufsteen. De tufsteen van Lincent was ook gekend voor zijn vuurvaste en isolerende eigenschappen en werd daarom aangewend voor de constructie van broodovens. Zo ontstond in Lincent en omgeving het ambacht van de makers van broodovens, de forguinis, uitgebeeld door een ijzeren standbeeld aan de afrit van de E40 (Lincent) . 


Station Racour Racourhalte 1 Landen

Het gerestaureerde treinstation van Racour biedt aan zijn gasten een karaktervolle vijfsterren vakantiewoning aan. Men kan ook logeren in één van de twee gerenoveerde treinwagons ingericht als unieke treinvakantiewoningen met alle comfort en luxe. De recent gerestaureerde ‘logis des piocheurs’ doet dienst als trekkershut. De oude spoorlijn langs het station is aangelegd als fietspad dat aansluit op een wandel- en fietsroute netwerk.

 


 Wonen, werken en leren in De Koningsmolen Eliksem.

 

Op een historische site van 1,3 ha wordt, onder de begeleiding van Koplamp Architecten en Onroerend Erfgoed, een beschermde vierkantshoeve omgetoverd in een zelfvoorzienend ‘dorp in een dorp’. Het project wordt coöperatief en gefaseerd uitgevoerd. Eerst worden de woningen gerealiseerd.

 


 

Kasteelhoeve Wange

Een historische locatie: een 300 jaar oude vierkantshoeve gebouwd op de fundamenten van het ‘Château de Wanghe’ uit de 13de eeuw. Kasteelhoeve Wange is nu een unieke locatie voor meetings, trainingen, workshops, teambuilding, vergaderingen, cursussen, overnachting. De landelijke ligging, het klantgerichte karakter, de huiselijke sfeer en de ambachtelijke keuken maken een verblijf op de Kasteelhoeve tot een bijzondere ervaring. Mogelijkheid tot een bijzondere teambuildingsactiviteit: leren met paarden. Een domein van 12 hectare dat kan gebruikt worden voor team- en groepsactiviteiten.

 


 

 

  17 h 30

Uitreiking Prijs Heemkunde en afsluitend drankje in de kasteelhoeve Wange

De Prijs voor Heemkunde Vlaams-Brabant wordt uitgereikt aan Dr. Sc. Georges Wemans. Laudatio door Dr. Henri Vannoppen.     

De Prijs voor Heemkunde Vlaams-Brabant wordt uitgereikt aan Dr. Sc. Georges Wemans. Laudatio door Dr. Henri Vannoppen.

De prijs bedraagt 55 EURO per persoon te storten op de rekening BE96 7343 2312 6005 van Heemkunde Vlaams-Brabant vóór 1 mei 2016. In de prijs zijn begrepen: de voordrachten, de bus, de bezoeken, de documentatie, het diner en de recepties. In de prijs zijn is inbegrepen: de dranken ’s middags en de fooi voor de chauffeur.

Inlichtingen: projectleider Dr. Henri Vannoppen (tel/ 02/759.61.19 of GSM 0472 99 50 91 ) of secretaris Gust Vandegoor (tel. 016/60.10.64).

Organisatie: Heemkunde Vlaams-Brabant en de gastheemkring Pepijn@Landen vzw. met medewerking van de stad Landen

Ir. Rudy Janssens                                                     Gust Vandegoor                                   Dr. Henri Vannoppen
      Voorzitter                                                                    Secretaris                                               Projectleider

 

 

 

naar het overzichtstabel

 

 


 

 

‘Cursus Fusies van gemeenten (1976-2016) ’

 

 

Waar en wanneer ?

Dinsdag 26 april 2016 om 20 u in het Erfgoedhuis Kortenberg, Dorpsplein, 16, 3071 Erps-Kwerps o.l.v. projectleider Dr. Henri Vannoppen.

Van 1795 tot 1800 waren alle gemeenten onder de 5.000 inwoners gefusioneerd tot ‘Municipalité de canton’. Napoleon herstelde de oude gemeenten, maar er volgende toch enkele fusies in de Napoleontische en in de Nederlandse periode. Op 23 juli 1971 keurde de wetgever de wet goed op de samenvoegingen van gemeenten. In 1972 telde België 2359 gemeenten. Het streefdoel van de fusies was 5000 inwoners en 3000 ha oppervlakte. In 1972 was dit gemiddeld 1300 ha en 4127 inwoners. Het begon met vrijwillige fusies en eindigde met verplichte fusies. In 1975 werd bepaald dat België zou herleid worden tot 595 gemeenten. De eerste fusieverkiezingen hadden plaats op 10 oktober 1976. Antwerpen fusioneerde eerst in 1982, Brussel met zijn 19 gemeenten helemaal niet. Er was heel wat gerrymandering en heel wat discussie bij het ontstaan van de fusiegemeenten. In 2016 spreekt men over nieuwe fusies met als basis 20.000 inwoners per gemeente. De lokale lijsten verdwenen. Er kwamen nieuwe gemeentehuizen, nieuwe wapenschilden, nieuwe straatnamen, nieuwe gemeentesecretarissen, nieuwe gemeentebesturen, een nieuw gemeentebeheer, nieuwe politiediensten, een nieuw bibliotheekbeleid, een OCMW en nog zoveel meer. Hoe verliep dit in jouw gemeente?

De deelname is gratis.

 

 

naar het overzichtstabel

 

 


Bezoek aan Machelen op dinsdag 2 augustus 2016.

 

We komen samen om 19u aan de Sint-Gertrudiskerk (Dorpsplein, 1830 Machelen) in het centrum van Machelen. De kerk werd uitgebreid in neogotische stijl en werd in 1937 geklasseerd. In de kerk hebben we het 17de eeuwse schilderij ‘Sint-Gertrudis op haar Sterfbed‘ door Jan Cossiers, het beeld van Sint-Antonius-Abt van rond 1500, een Sint-Gertrudis uit de 16de eeuw. Naast de 17-18de eeuwse schilderijen vinden we ook oude grafstenen en 19de eeuwse rouwblazoenen, die verwijzen naar de adellijke families in Machelen. Na de kerk wandelen we naar het kasteel van Pellenberg (Vilvoordelaan, 43), het oudste gebouw van Machelen. Pellenberg evolueerde van oude dorpsburcht over een adellijk kasteel naar de het huidig socio-cultureel centrum met de openbare bibliotheek. De naam Kasteel van Pellenberg komt van de eigenaar de Villegas, die Baron van Pellenberg was. De rondleiding is in handen van de heemkundige kring Machala. Na de rondleiding is er drankgelegenheid in het centrum van Machelen.

Gratis. Gelieve je aanwezigheid te melden bij projectleider Dr. Henri Vannoppen (02/759.61.19 of GSM 0472/99.50.91 of henri.vannoppen@telenet.be)

Praktische organisatie van de zomeruitstap: Heemkunde Vlaams-Brabant, Erfgoedhuis Kortenberg, Gidsenbond Dijleland en de Vlaams-Brabantse en Brusselse heemkringen.

 

 

naar het overzichtstabel

 

 


 

Bezoek aan Waals-Brabant (Villers-la-Ville en Court-Saint-Etienne)

op vrijdag 12 augustus 2016

 

Samenkomst

om 14u

aan de abdij van Villers-la-Ville (Rue de l’Abbaye, 55, 1495 Villers–la-Ville)

     

Uitstapjes

4u-15u30

 geleid bezoek aan de Cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville, gesticht in 1146 door de monniken van Clairvaux. De abt was van rechtswege lid van de Staten van Brabant. De abdij bezat 10.000 ha eigendommen tussen Antwerpen en Namen en heel wat pachthoven. De ruïnes van de gotische abdijkerk (13de eeuw), de refter (13de eeuw), het gastenverblijf (13de eeuw), het kloosterpand (14de-15de eeuw) en het classicistisch abtenpaleis (18de eeuw) zijn indrukwekkend. Er zijn verschillende tuinen: de Tuin van de Monniken en de Tuin van de Abt. Men leert er 70 geneeskrachtige planten volgens het boek van Hildegarde van Bingen, een 12de eeuwse abdis uit de Rijnstreek, kennen.

     
 

15u30 -17u

geleid bezoek aan de wijngaard van de Confrérie du Vignoble met degustatie (Villers-la-Vigne, Rue de l’Abbaye, 55, 1495 Villers-la-Ville)

     
 

17u30

bezoek in Court-Saint-Etienne aan het Graf van Graaf Eugène Goblet d’Alviella, grootmeester van de vrijmetselarij en professor godsdiensten aan de U.L.B. Dit graf is werelderfgoed

     

Deelnameprijs

 

20 EURO. Het bedrag te storten op rekening BE65 0351 8266 6296 van Erfgoedhuis Kortenberg met vermelding Villers-la-Ville vóór 1 augustus 2016.

     
     

Gelieve je aanwezigheid te melden bij projectleider Dr. Henri Vannoppen (02/759.61.19 of GSM 0472/99.50.91 of henri.vannoppen@telenet.be) .

   

 

Praktische organisatie van de zomeruitstap: Heemkunde Vlaams-Brabant, Erfgoedhuis Kortenberg, Gidsenbond Dijleland en de Vlaams-Brabantse en Brusselse heemkringen.

 

 

                   

 

naar het overzichtstabel

 

 


 

Bezoek aan Train World in Schaarbeek op dinsdag 23 augustus 2016

 

-) vertrek: de trein van 13 u 58 te Kortenberg

-) 14 u 30 -1 6 u: bezoek met audiogids aan Train-World in het spoorwegstation van Schaarbeek, het eerste echte en ook het mooiste treinmuseum van Europa.

-) Koning Filip opende op 24 september 2015 het nieuwe Train World-museum in het station van Schaarbeek, een gebouw uit 1887 in Vlaamse Renaissance.
     Vier musea rond spoorwegen in België verdwenen: het museum in het station Brussel-Noord, de stoomtractiewerkplaats Leuven, het Spoorwegmuseum
     De Mijlpaal Mechelen en het Musée Ferroviaire in Kinkempois bij Luik. Het nieuwe museum is een evocatie van scenograaf en striptekenaar François Schuiten.
     We krijgen er heel wat te zien: de smalspoorlocomotief '‘Pays de Waes’ (‘Pietje Waas’) uit de 19de eeuw, de replica van L’Elephant’, ‘de Atlantique’ uit 1939,
     de elektrische trein uit 1935 met het interieur van Henry Van de Velde, het mini-ziekenhuis van het Rode Kruis uit W.O.II, het mobiel postsorteerkantoor,
     de koninklijke rijtuigen, het eerste van Leopold II en van Albert I, het tweede van Leopold III en van Boudewijn I en de Trans Europe Express met de rijtuigen
     uit inox in gebruik genomen in 1957. We krijgen de evolutie van stoom over diesel naar elektrische stroom.

-) 16 u: Drankgelegenheid in de Brasserie

-) Deelnameprijs: 15 EURO. Het bedrag te storten vóór 10 augustus 2016 op de rekening op BE65 0351 8266 6296 van Erfgoedhuis Kortenberg met vermelding
         Schaarbeek

-) Gelieve je aanwezigheid te melden bij projectleider Dr. Henri Vannoppen (02/759.61.19 of GSM 0472/99.50.91 of henri.vannoppen@telenet.be)

-) Praktische organisatie van de zomeruitstap: Heemkunde Vlaams-Brabant, Erfgoedhuis Kortenberg, Gidsenbond Dijleland en de Vlaams-Brabantse en
          Brusselse heemkringen.

-) Coördinator: Marie Rütten

 

naar het overzichtstabel

 

 


 

Busuitstap naar Antwerpen en Gent op zondag 27 november 2016

 

Vertrek :

  8 u Rotselaar
  8 u 10 Haacht
  8 u 30 Erps-Kwerps (verkeerslichten Schoonaarde)
  8 u 35 Meerbeek
  8 u 37 Kortenberg
  8 u 55 Weerde

 

 

 

 

 

 

 

Programma :

  10 u bezoek met gids aan de afdeling ‘Antwerpen à la carte in het MAS of het Museum aan de Schelde te Antwerpen.
Daar krijgen we een beeld van 500 jaar eetcultuur met de wisselwerking van stad en platteland..
     
    's middags
vrije eetgelegenheid in het centrum van Antwerpen rond de Grote Markt.
     
  15 u bezoek aan de uitzonderlijke tentoonstelling ‘Voor God en Geld’ in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster te Gent.
We worden daar rondgeleid in de Gouden Tijd van de Zuidelijke Nederlanden, toen het kapitalisme werd uitgevonden en dat met unieke schilderijen. We krijgen een economische en maatschappelijk verhaal over welvaart en rijkdom in Vlaanderen op basis van de unieke kunstcollectie van de Vlaamse ondernemer Fernand Huts.
     

 

 

 

 

 

 

Deelnameprijs 40 EURO. Het bedrag te storten op rekening IBAN BE65 0351 8266 6296 BIC GEBABEBB van Erfgoedhuis Kortenberg met vermelding:
Antwerpen en de opstapplaats, storting zo gauw mogelijk uitvoeren a.u.b.

 

Voor meer inlichtingen kan men terecht bij projectleider Dr. Henri Vannoppen (02/759.61.19 of GSM 0472/99.50.91).
Praktische organisatie Heemkunde Vlaams-Brabant, Erfgoedhuis Kortenberg, Gidsenbond Dijleland en de Vlaams-Brabantse en Brusselse heemkringen.

 

 

naar het overzichtstabel

 

 


 

Bezoek aan de expo ‘Utopia’ te Leuven op zondag 15 januari 2017 om 14u30

 

 

       

In 1516 werd het befaamde boek ‘Utopia’ van de Britse kanselier, Thomas Morus in de Naamse straat te Leuven gedrukt. Utopia riep de ideale wereld van hoop en verlangen op. De expo, die uit heel wat topstukken bestaat geeft een beeld van het leven in onze contreien in het begin van de 16de eeuw, de periode van het humanisme en van de renaissance. Koningin Elisabeth II leende zelf een topstuk uit haar collectie uit voor deze groots opgevatte tentoonstelling. We vinden er het portret van Erasmus door Quinten Metsys en de drie gerestaureerde Besloten Hofjes uit Mechelen. En dat zijn maar enkele van de 90 topwerken. Meesterwerken van Hans Holbein, Jan Gossaert en Albrecht Dürer komen aan bod.

Samenkomst in de ingang van het Museum M om 14 u 15.
De prijs voor het geleid bezoek bedraagt 15 EURO/persoon. Het bedrag is te storten op de rekening op IBAN BE65 0351 8266 6296 BIC GEBABEBB van Erfgoedhuis Kortenberg met vermelding: Utopia en wel vóór 15 november 2016.

Voor meer inlichtingen kan men terecht bij projectleider Dr. Henri Vannoppen (02/759.61.19 of GSM 0472/99.50.91).

Praktische organisatie van de daguitstap: Heemkunde Vlaams-Brabant,   Erfgoedhuis Kortenberg,  Gidsenbond Dijleland en de Vlaams-Brabantse en Brusselse heemkringen.

 

 

naar het overzichtstabel

 

 


 

 

Dank voor uw aandacht. - Laatste aanpassing op 5 november 2016 - Vraag inlichtingen aan de bestuursleden - Groeten van de Webmaster Staf Salens