Heemkunde Vlaams-Brabant
Activiteiten 2017

 

   
 
Heemkunde Vlaams-Brabant huldigt secretaris Gust Vandegoor en zijn echtgenote Angèle Vander Reydt bij hun diamanten bruiloft in het Erfgoedhuis Kortenberg te Erp-Kwerps op vrijdag 28 juli 2017.
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Interactief overzicht 2017

 

Cursus ‘De kermis in als zijn facetten‘ op maandag 13 maart 2017 om 20u30 in het Erfgoedhuis Kortenberg

 

Nacht van de geschiedenis (21 maart 2017) ’De geschiedenis van de muziek in Kortenberg van 1400 tot 2017’.

 

Diner Heemkunde Vlaams-Brabant op vrijdag 31 maart 2016 om 19u in ’Auberge des Princes’ te Kortenberg

 

Expo ‘De geschiedenis van de volksgeneeskunde en de geneeskunde in fusie Kortenberg’ op zondag 23 april

 

Provinciale vergadering Heemkunde Vlaams-Brabant te Steenokkerzeel op 28 mei 2017 : thema ‘Voeding’
Zomeractiviteiten 2017


Organisatie:   Erfgoedhuis Kortenberg, Heemkunde Vlaams-Brabant, Gidsenbond DijlelandBezoek aan Ligny - Napoleon won de veldslag vóór Waterloo - bezoek op vrijdag 4 augustus 2017Bezoek aan Tremelo Damiaanmuseum en Belevingscentrum Sven Nys op vrijdag 11 augustus 2017

 

Bezoek in Jodoigne : enkele merkwaardige gebouwen in Gobertangesteen - vrijdag 18 augustus 2017

 

Sint-Rumolduskerk en beiaard van Steenokkerzeel : bezoek op woensdag 23 augustus 2017

 

Monumentendag te Meerbeek : pachthof Zeven Slapers bezoek op zondag 10 september 2017

 

 

Najaarsactiviteiten 2017Organisatie:   Erfgoedhuis Kortenberg, Heemkunde Vlaams-Brabant, Gidsenbond Dijleland

 

 

Opendeurdag in het Erfgoedhuis Kortenberg op zondag 15 oktober 2017

 

Jumelagebezoek aan Breda, de Oranjestad bij uitstek, op 29 oktober 2017

 


 

 Cursus ‘De kermis in als zijn facetten‘

op maandag 13 maart 2017 om 20u30

in het Erfgoedhuis Kortenberg

door Dr. Henri Vannoppen

 

Kermissen waren belangrijk in elke dorpsgemeenschap. De kermisdata zijn belangrijk en verwijzen naar kerkwijdingen en naar patroonheiligen. Soms werden ze omwille van klimatologische omstandigheden gewijzigd. Er waren dorpskermissen, gehuchtenkermissen en zelfs straatkermissen. De kerkelijk en de wereldlijke overheid stonden dikwijls zeer negatief tegenover de kermis. Karel V en Jozef II waren geen bewonderaars van de kermis.

Processies gingen samen met kermissen. Ze gingen samen met heel wat rituelen: rusthalten, kanonnetjes, muzikale begeleiding, speciale processiewegen, ‘den hemel’ , de monstrans, de flambeeuwen.

Het kermisdiner met de ‘commandes ‘ bij de beenhouwer, het diner in de voorplaats en het slachten van het varken waren culinaire hoogtepunten. Er waren volkspelen zoals ringsteken, moelsteken, mastklimmen, ‘schoenke slef’, zakkenlopen en hanenkappen.

De foor met de paardenmolen in rococo, de kramen, de autoscooters met Elvis Presley behoren ook tot de heemkunde evenals de kermisbals met spiegeltenten en danszalen, en kermismaandag met vrouwkensdag; kermiskoersen en schieting op liggende wip. Echt het alledaagse leven!

 

 

 

          naar overzichtstabel

 


 

Nacht van de geschiedenis (21 maart 2017)

’De geschiedenis van de muziek

in Kortenberg van 1400 tot 2017’.

 

Dr. Hist. Henri Vannoppen zorgt voor een totaalbeeld van muziek met een power-point presentatie. De kerktorens roepen het begrip klokken op. Heel wat klokken werden gestolen in de Franse periode en in W.O.II, maar wie met ‘Klokken schiet, wint de oorlog niet’. Er zijn ook de geklasseerde 18de eeuwse orgels van Erps en Kwerps. Tot daar de kerkmuziek, maar ook de populaire muziek kende een grote evolutie. Rond 1400 was de doedelzak populair in de huwelijksstoeten, in de 17 de eeuw was het de viool, in de 20 ste eeuw was het de trekzak of accordeon. De dansmuziek met de kermissen evolueerde van een volksorkest met muzikanten uit fanfares over een draaiorgel, een jazz, een orkest naar een D.J. De fusie Kortenberg was en is sedert de tweede helft van de 19de eeuw rijk aan fanfares: 2 in Kortenberg, 5 in Erps-Kwerps, 2 in Meerbeek en 2 in Everberg. De fanfares werden sterk gepolariseerd door de uitbreiding van het stemrecht op het eind van de 19de eeuw. Het was de tijd van de grote dirigenten zoals Frans Banken, die ook fanfaremuziek schreef. Sommige fanfares ontstonden uit koren o.a. De Eendracht uit Erps. Naast de kerkkoren kreeg men vocale ensembles en popkoren. In de 20ste eeuw kreeg men nieuwe muzikale gezelschappen zoals de Symfonie van Kortenberg, Edelweis en Het Volksorkest van
Erps-Kwerps. Ook de populaire zangers zoals Janneman, Rudy Anthony en Danny Fabry stammen uit onze dorpen. In Parijs zong tijdens het interbellum de Kortenbergse operazanger Georges Villier, in Brussel Jo Stephen. En wie danste niet op de muziek van orkesten zoals Bennie Woods, Young Devils, The Richardsons, The Storks, Spike . In de 21ste eeuw kwam daarbij nog de Muziekacademie van Kortenberg. Dus voor ieder muziek naar keuze!

De Verbroedering van Erps-Kwerps zorgt daarbij voor klassieke en moderne muziek.

 

Waar: Openbare Bibliotheek Kortenberg, De Walsplein, 3070 Kortenberg

 

Wanneer: dinsdag 21 maart 2017 om 20u

 

Prijs: 5 EURO drankje in begrepen

 

 

 

          naar overzichtstabel

 


 

 

Diner Heemkunde Vlaams-Brabant

op vrijdag 31 maart 2016 om 19u

in ’Auberge des Princes’ te Kortenberg

 

Het diner gaat door in ‘Auberge des Princes’, Leuvensesteenweg 571, 3070 Kortenberg (tel. 02/759.33.43).

Keuze uit 2 menu’s: menu Vis of menu Vlees

 

De prijs bedraagt 60 EURO per persoon. Daarin zijn naast het diner ook de rode en witte huiswijn alsook de waters tijdens de maaltijd begrepen.

Het bedrag te storten op de rekening IBAN BE65 0351 8266 6296 van Erfgoedhuis Kortenberg met vermelding VIS of VLEES
vóór 20 maart
2017. Men kan ook gebruik maken van het elektronisch verzendingsformulier.

Allen van harte welkom!

 

                   

 

naar het overzichtstabel

 


 

 

Expo ‘De geschiedenis van de volksgeneeskunde en de geneeskunde in
de fusie Kortenberg’ met Erfgoeddag op zondag 23 april 2017
in het kader van het thema Zorg.

   
 

Dr. Henri Vannoppen

 
 

De expo is georganiseerd door het Erfgoedhuis Kortenberg VZW en door de dienst Cultuur van de gemeente Kortenberg in het Erfgoedhuis Kortenberg, Dorpsplein, 16, 3071 Erps-Kwerps van 13 tot 18 u. De expo omvat 4 afdelingen.

   

1) Epidemieën

 

Epidemieën met lepra of melaatsheid, pest, zwarte pokken, koepokken, dysenterie of rode loop, cholera, tyfus, Spaanse griep, T.B.C aids en ebola. Er waren melaatsenhuizen in Erps-Kwerps (het Lazarushof op Diestbrug) , in Meerbeek
(op de Tomme) en in Kortenberg (het melaatsenhuis van Everberg op de Schotelman) . In 1668 stierven in Kwerps 7 volwassenen van de pest. In Everberg trad Moeder Joseph van het klooster der Annunciaden in de 19de eeuw op tegen de zwarte pokken. Kortenberg werd in 1686 getroffen door de rode loop. In 1866 bouwde men in Erps de kapel van
Sint-Rochus in de Dorenbaan om de cholera tegen te gaan.

   

2) Volksgeneeskunde

 

Volksgeneeskunde: met de evolutie en de algemene principes van de volksgeneeskunde, de plantengeneeskunde, de geneesheiligen met hagiotherapie, de ziekten en middelen tegen ziekten, de pseudo-medici zoals pestmeesters, piskijkers, chirurgijns, snijders, groenen doktoors, overlezers, makers van plaasters, kruidenvrouwtjes en ‘goeivrouwen’. Het afbinden van de koorts rond een boom bestond nog in Erps in het begin van de 20ste eeuw. Judocus Charpentier op de berg Denai te Everberg was in 1847 de specialist in geneeskrachtige planten. Er waren ook de geneesheiligen:
de H.-Barbara in Erps voor een zalige dood, de H.-Cornelius te Erps tegen vallende ziekte, de H.-Marcoen te Erps tegen de keelziekte koningszeer, de H.-Catharina te Kwerps tegen katrienewiel, de H.-Antonius te Meerbeek tegen
Sint-Antoniusvuur, de H.- Wivina te Everberg tegen hoofdpijn, de H.-Blasius te Kortenberg tegen keelziekten,
de H.- Amandus te Kortenberg tegen oudeman of rachitis en de Moeder en de Drie Gezusters in de kapel op het gehucht Balkenstraat onder Erps-Kwerps tegen maagziekte. In Meerbeek werden pieren (regenwormen) rond de hals gelegd tegen keelpijn. Wanneer de pieren dood waren, was de keelpijn weg. Jacobus Vannoppen was in de 19ste eeuw bekend om zijn beroemde roze zalf in een mosselschelp tegen blindheid. In 1653 werd reeds in Meerbeek een keizersnede uitgevoerd bij de geboorte van Guilielmus Coosemans.

   

3) Geneeskunde

 

Geneeskunde met een korte geschiedenis van de Westerse geneeskunde, met nieuwe geneesmiddelen, met de medische wereld algemeen en speciaal in de fusie Kortenberg. Vesalius was de zoon van Elisabeth Crabbe, die uit Vrebos-Everberg afkomstig was. Het Kinderheil te Kortenberg ontstond uit De Melkdruppel van het Comiteit in 1914. Het Wit-Gele Kruis had reeds in 1462 een voorloper in Kortenberg Heyn den Coster, die bekend stond om zijn krankenhulp.

   

4) Gezondheidsleer

 

Gezondheidsleer werd een verplicht vak in het lager onderwijs door de wet van 1895. We volgen de lessen in de lagere school en behandelen de woning, het bed, de watervoorziening, het bad, de verluchting, de verlichting, de voeding, de beerput en het ‘huiske’, de afvalophaling, de tanden, de kledij, de spuwbak, het brandgevaar, de stallen en de geslachtsziekten.

   

De toegang is gratis. Een lekker stuk taart, een goed glas wijn, een degelijke pint of een koele frisdrank zijn ter plaatse te verkrijgen.

 

Van harte welkom! Op onze expo komt U ziek binnen, maar gaat U gezond buiten!

 

 

 

naar het overzichtstabel

 


 

Provinciale vergadering Heemkunde Vlaams-Brabant

te Steenokkerzeel op 28 mei 2017 met als thema ‘Voeding’

 

Vertrek  
  Rotselaar  8 h 30
  Haacht  8 h 45
  Erps-Kwerps  9 h 10
  Meerbeek  9 h 15
  Kortenberg  9 h 15
   
Programma
   9 u 30 - 10 u Ontvangst met koffie en cake in het Gemeenschapscentrum De Corren (Van Frachenlaan, 24 A, 1820 Steenokkerzeel)


  10 u - 10 u 10

welkom door Paul Degraeve, voorzitter Heemkring Ter Ham en introductie van de sprekers

 
  10 u 10 - 10 u 20

welkom door Geert Laureys, schepen van cultuur van Steenokkerzeel

 

  10 u 20 - 10 u 30

welkom door Dr. Henri Vannoppen ondervoorzitter Heemkunde Vlaams-Brabant

 

  10 u 30 - 11 u 10

lezing door Prof. Dr. Yves Seghers: ’Het wijzigend dessertenpalet in Vlaanderen’

 
  11 u 10 - 11 u 50

lezing Dr. Henri Vannoppen: ‘Eetgewoonten van 1800 tot 2000 in Midden-Brabant’

 

  11 u 50 - 12 u

uitreiking Prijs voor Heemkunde Vlaams – Brabant aan Paul Degraeve.
Laudatio door Dr. Henri Vannoppen

 

  12 u - 12 u 30

receptie


  12 u 45 - 14 u 15 diner in de Parochiezaal van Humelgem


  14 u 15 - 14 u 30

Intro met dia’s: thema ‘De Witte Steen


  14 u 30 - 15 u 15

bezoek site Humelgem (kerk, pastorie, Vleug, Gruwelshof, kasteel van de Kerckhove d’Exaerde Kapelaanshuis)

 

  15 u 15 - 16 u

rondrit Steenokkerzeel ( kasteel van Ham, jachtpaviljoen, rentmeesterhuis)
en Melsbroek (Hof ten As, kasteel Boetfort, kasteel Snoy, klooster Ursulinen)


  16 u - 16 u 45

bezoek site Perk (kasteel, St.-Niklaaskerk, kerkhof met de graven van Kardinaal Goossens en
van de Graven Christyn de Ribaucourt, en Camme)


  16 u 45 - 17 u 30 afsluitende drink in ‘De Camme
     

De prijs bedraagt 50 EURO per persoon te storten op de rekening BE96 7343 2312 6005 van Heemkunde Vlaams-Brabant vóór 1 mei 2017.
In de prijs zijn begrepen: de voordrachten, de bus, de bezoeken, de documentatie, het diner en de recepties.
In de prijs zijn niet inbegrepen de dranken ’s middags en de fooi voor de chauffeur. De betaling kan ook via het elektronisch betalingsformulier.

Inlichtingen: projectleider Dr. Henri Vannoppen (tel/ 02/759.61.19 of GSM 0472 99 50 91 ) of secretaris Gust Vandegoor (tel. 016/60.10.64).
Organisatie: Heemkunde Vlaams-Brabant en de gastheemkring Ter Ham Steenokkerzeel met medewerking van de gemeente Steenokkerzeel.

Ir. Rudy Janssens                                                     Gust Vandegoor                                   Dr. Henri Vannoppen
      Voorzitter                                                                    Secretaris                                               Projectleider

 

naar het overzichtstabel


 

Bezoek aan Ligny op vrijdag 4 augustus 2017

 

Ligny ligt in het noorden van de provincie Namen bij Gembloers. Het is een deelgemeente van Sombreffe.

Samenkomst om 14u30 aan het Museum, Rue Pont Piraux, 23, te 5140 Ligny.

Het Museum’1815’ is gevestigd in een oude 17de eeuws pachthof, dat omgevormd werd tot hospitaal in 1815.Men herbeleeft er de veldslagen, van Ligny en Quatre–Bras op 16 juni 1815, 48 uur vóór de nederlaag van Waterloo. Napoleon I won in Ligny tegen de Pruisische Veldmaarschalk Blücher.

Na het geleid bezoek is er drankgelegenheid in het restaurant, dat met het museum verbonden is.

De prijs bedraagt 9 EURO te storten op de rekening BE65 0351 8266 6296 van Erfgoedhuis Kortenberg met vermelding Ligny vóór 20 juli 2017.
De betaling kan ook via het elektronisch betalingsformulier.

 

naar het overzichtstabel


 

Bezoek aan Tremelo op vrijdag 11 augustus 2017

 

Samenkomst aan het Damiaanmuseum, Pater Damiaanstraat, 37, 3120 Tremelo om 14u30.

Het vernieuwd Damiaanmuseum werd geopend op 25 mei 2017. Het geeft een beeld van de figuur van Pater Damiaan (1840-1889), de apostel der Melaatsen, die in 2009 heilig verklaard werd. Tegelijkertijd krijgen we ook een beeld van Molokaï, Hawaïi, waar hij actief was. Hij was ook de grootste Belg.

Daarna bezoek en drankgelegenheid in het Belevingscentrum Sven Nys (wielrenner en cyclocrosser), Balenbergstraatje, 11, 3128 Baal.

De prijs bedraagt 8 EURO te storten op de rekening BE65 0351 8266 6296 van Erfgoedhuis Kortenberg met vermelding Tremelo vóór 1 augustus 2017.
De betaling kan ook via het elektronisch betalingsformulier.

 

naar het overzichtstabel


 

Bezoek aan Jodoigne op vrijdag 18 augustus 2017

 

Samenkomst om 14u30 aan de rue de Hesserée, nr. 30, 1370 Mélin.

Geleid bezoek aan Mélin (Malen in het Nederlands), één van de mooiste dorpen van Wallonië bekend om zijn gebouwen in Gobertangesteen: de versterkte Ferme de Hesserée, de Ferme Fortemps uit de 17de eeuw, het oorlogsmonument op de plaats van de schandpaal, de hoeves in de rue de la Maison du Bois, de Ferme du Tilleul uit 1734, de O.-L.-Vrouw -Visitatiekerk uit 1780, de pastorie uit 1728 en de Cense du Seigneurs, het boerderijgebouw van het vroegere kasteel van de heren van Mélin. Geleid bezoek aan de abdijhoeve La Ramée, rue de l’Abbaye, 19 te 1370 Jauchelette met haar befaamde tiendenschuur. De abdijhoeve was afhankelijk van de Cisterciënzerinnen-abdij La Ramée.

Het geheel wordt afgerond met het streekbier en de kaastaart van Jodoigne in Le Neptune, Avenue des Combattans, 16, in het centrum van 1370 Jodoigne.

De prijs bedraagt 10 EURO te storten op de rekening BE65 0351 8266 6296 van Erfgoedhuis Kortenberg met vermelding Jodoigne vóór 1 augustus 2017.
De betaling kan ook via het elektronisch betalingsformulier.

 

 

naar het overzichtstabel


Bezoek aan de Sint-Rumolduskerk en aan de beiaard van Steenokkerzeel

op woensdag 23 augustus 2017.

 

Samenkomst om 19u aan de kerk van Steenokkerzeel.

De Sint-Rumolduskerk heeft een laatgotische toren. Ook de Sint- Bernarduskapel is laatgotiek. Opvallend is de devotie tot Sint-Veerle met de in stenen veranderde broden. In het portaal onder de toren vinden we de grafstenen van de heren van Hamme (14-15de eeuw) en van de adellijke familie de Coterau (17de eeuw). De kerk is ook bekend om haar beiaard bestaande uit 49 klokken. Er is ook de romaanse doopvont uit de 13de eeuw.

Na de rondleiding door de heemkring drankgelegenheid in de onmiddellijke omgeving.
Deelname : gratis

 

naar het overzichtstabel


 

Monumentendag te Meerbeek op zondag 10 september 2017.

 

Deze activiteit past in het kader van 900 jaar Meerbeek.
Expo 'De 19 pachthoven van Meerbeek' in de grote schuur van het Pachthof van de Zeven Slapers in de Goedestraat, nr. 37 te Meerbeek. Naast het Pachthof van de Zeven Slapers met zijn 18de eeuwe schuur, krijgen we een beeld van de andere 18 pachthoven en pachthofjes. Lekkere smoutebollen en streekbieren. Huifkartochten en streekwandelingen langs deze pachthoven vertrekken aan Het Pachthof van de Zeven Slapers. De expo is toegankelijk van 13u tot 18u.

 

 

naar het overzichtstabel

Heropening van het vernieuwde Erfgoedhuis Kortenberg op zondag 15 oktober 2017

 

Bij een vernieuwd Erfgoedhuis Kortenberg past een heropening. Het Erfgoedhuis is open van 10 tot 12 en van 13 tot 18u. De Archeologische Werkgroep Kortenberg onder leiding van archeoloog Walter Sevenants zorgt er voor de expo ‘Archeologie met een gezicht: meer dan 30 jaar archeologisch onderzoek in Groot-Kortenberg’. Bestuurslid Petra Vandermeiren maakt ons wijs in de werking van de Beeldbank Kortenberg, die tot stand kwam met subsidies van de Provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Kortenberg en Cera. Monique Meys stelt het documentatiecentrum voor. Ook de vroeger niet toegankelijke zolder geeft zijn geheimen bloot.

De officiële opening , waarop U allen wordt uitgenodigd, heeft plaats om 14u met toespraken door Burgemeester Chris Taes, Eerste Schepen Bart Nevens en Dr. Hist. Henri Vannoppen, voorzitter van Erfgoedhuis Kortenberg VZW. Na de bezoeken aan de verschillende afdelingen wordt een receptie aangeboden. Van harte welkom.

 

 

naar het overzichtstabel


 

 

 

Jumelagebezoek aan Breda, de Oranjestad bij uitstek,
op 29 oktober 2017

Sinds 2000 onderhouden het Erfgoedhuis Kortenberg, de Gidsenbond Dijleland en Heemkunde Vlaams-Brabant een jumelage met de heemkundevereniging
‘Op die Dunghen’ in Nederland. Al vele mooie uitwisselingsbezoeken zijn tot stand gekomen. Deze heemkring bestaat dit jaar 50 jaar en wil ons als
topper een bezoek aanbieden aan Breda, de Nassaustad bij uitstek. Breda is historische gezien de bakermat van het
Nederlandse Koninklijk Huis.

 

Vertrek Rotselaar 8 u 15
  Haacht-brouwerij 8 u 20
  Erps-Kwerps 8 u 35          (aan de verkeerslichten in Schoonaarde)
  Meerbeek 8 u 40
  Kortenberg 8 u 45

 

 

 

 

Aankomst


Uitstapjes

 

 om 10 u op het Kloosterplein in Breda (bij Holland Casino) .


-) Vandaar korte wandeling naar het Begijnhof voor ontvangst met koffie en ‘Maaslandse Broeder’, een lekkernij van Den Dungen-Maaskantje.


-) Na een powerpoint-presentatie over de historische ontwikkeling van het Begijnhof volgt de rondleiding over het complex met het bezoek aan het
    Begijnhofmuseum en de Begijnhofkerk.

-) Hierna terugkeer naar de ontvangstruimte van het Begijnhof, waar een historische uitleg gegeven wordt over de Onze Lieve Vrouwekerk van Breda, ook
    de Grote Kerk genoemd, één van de vier Brabantse topmonumenten. Zeer bijzonder is de Prinsenkapel met het bladgoud plafond, waar de     voorvaderen van het Nederlandse Koninklijke Huis liggen begraven (praalgraf van Engelbrecht II van Nassau). Het interieur is niet te bezichtigen,     maar wordt getoond via een korte film. Het exterieur wordt ’s middags onder leiding van een gids bezichtigd.


Diner
om 12 u 30

Diner in Humphrey’s

  Voorgerecht Italiaanse pomodori-soep
  Hoofdgerecht  keuze
    VLEES : Mixed grill: spies met biefstuk, Black Angus burger, varkenshaas, spek en scharrelkipfilet, champignons, paprika, ui en aioli
VIS : Doradefilet met spaghetti nero, spinazie en een paprikasaus.
  Bij het hoofgerecht worden ook frietjes, salades en appelcompote geserveerd.
   
Bezoekjes 14 u 30 VVV-kantoor aan de Willemstraat, 17, een korte wandeling via Park Valkenberg, aangelegd door de Nassau’s, naar het kasteel van Breda, waar de Nassau’s zetelden. Een speciale gids leidt ons door dit complex nu de Koninklijke Militaire Academie. Vervolgens wandeling naar de Onze Lieve Vrouwekerk in Brabantse gotiek, nu een protestantse kerk, naar de Antoniuskerk, de katholieke kathedraal van Breda, een Waterstaatkerk
16 u 30 vertrek naar de Meerberg in Teteringen. Na een drankje (bier, wijn, frisdrank) wordt de broodmaaltijd genuttigd.
  18 u 45 vertrek naar huis
   

De prijs voor de daguitstap bedraagt 66 EURO per persoon. De prijs omvat de drie maaltijden, de toegangen, de bus en de rondleidingen. De dranken ’s middags en de fooi voor de chauffeur zijn in het bedrag niet inbegrepen. Het bedrag is te storten vóór 20 oktober 2017 op de rekening IBAN BE65 0351 8266 6296 van Erfgoedhuis Kortenberg met vermelding: Breda en de opstapplaats, vis- of vleesmenu.
De betaling kan ook via het elektronisch betalingsformulier.

Identiteitskaart niet vergeten en de juiste familienaam en voornamen doorgeven aan Dr. Henri Vannoppen (henri.vannoppen@telenet.be) want we betreden een militair domein en daarvoor moeten deze gegevens drie dagen tevoren doorgeven worden aan de Nederlandse militaire overheid.

Voor meer inlichtingen kan men terecht bij Dr. Henri Vannoppen (02/759.61.19 of GSM 0472/99.50.91)


 

 

naar het overzichtstabel